Kontakt os på tlf

20 92 26 18

Slide 1

Konkurrencedygtig rådgivning

Rådgivning vedrørende:

Firmaet løser ingeniørmæssige opgaver inden for såvel nybyggeri som tilbygninger og ombygninger.

 

Desuden udføres renoveringsopgaver, herunder f.eks. altanrenovering, betonrenovering, facaderenovering, vinduesrenovering og vinduesudskiftning.

Rådgivning i forbindelse med for høje radonværdier.

 

Ydelserne kan omfatte:

 

- Udarbejdelse af forslag og budget.
- Projektering, herunder i nødvendigt omfang udarbejdelse af tegninger,
   beskrivelser, tilbudslister og statiske beregninger.
- Indhentning af tilbud fra entreprenører.
- Kontrahering med entreprenører.
- Fagtilsyn, byggestyring, byggeregnskab.
- Myndighedsbehandling.

 

For mindre ombygninger eller tilbygninger vil ydelsen typisk omfatte en mindre del af ovennævnte ydelse, f.eks:

 • En tegning med alle nødvendige specifikationer til brug for entreprenørens tilbudsgivning og udførelse.
 • Statiske beregninger som indgår i den lovpligtige dokumentation for ombygningen. 
 • Eventuelt tilsyn med udførelsen.

 

 


Firmaets kerneområder:


 • Bærende konstruktioner
 • Fundering
 • Bygningsrenovering
 • Varmetab/Energiberegninger
 • Radonrådgivning

Vi løser også problemer vedrørende:


 • Revner og sætninger.
 • Fugtproblemer.
 • Isolering.
 • Funderingsproblemer.
 • Råd og svamp.
 • Husgennemgang for køber ved køb af ejendom.